Webinar: Corporate Volunteering (Hebrew)מתרגשים להזמין אתכם לוובינר "התנדבות עובדים - הדור הבא", ביוזמת המכון לאחריות תאגידית.

בוובינר יתארחו:

🔹 ד"ר ליעד אורתר, ראש המכון לאחריות תאגידית,

🔹 רויטל ביתן, מנהלת אחריות תאגידית של אינטל ישראל 🔹 מאי פיאמנטה, המנכ"לית של Vee, שתראה גם לייב דמו של הפלטפורמה שלנו.


הוובינר יתקיים ביום שני, 07.12.2020 בשעה 13:00. ללא עלות בהרשמה מראש.

10 views0 comments

Recent Posts

See All